.

New Article

Thursday, October 18, 2012

शिव जी

शिव जी को निम्न 108 नामों से
नमस्कार करें :-
(1)ऊँ स्थिराय नम:
(2)ऊँ स्थाणवे नम:
...
(3)ऊँ प्रभवे नम:
(4)ऊँ भीमाय नम:
(5)ऊँ प्रवराय नम:
(6)ऊँ वरदाय नम:
(7)ऊँ वराय नम:
(8)ऊँ सर्वात्मने नम:
(9)ऊँ सर्वविख्याताय नम:
(10)ऊँ सर्वस्मै नम:
(11)ऊँ भवाय नम:
(12)ऊँ जटिने नम:
(13)ऊँ चर्मिणे नम:
(14)ऊँ शिखण्डिने नम:
(15)ऊँ उवांगाय नम:
(16)ऊँ हराय नम:
(17)ऊँ हरिणाक्षाय नम:
(18)ऊँ सर्वभूतहराय नम:
(19)ऊँ नियताय नम:
(20)ऊँ शाश्वताय नम:
(21)ऊँ ध्रुवाय नम:
(22)ऊँ श्मशानवासिने नम:
(23)ऊँ भगवते नम:
(24)ऊँ खेचराय नम:
(25)ऊँ गोचराय नम:
(26)ऊँ अर्दनाय नम:
(27)ऊँ अभिवाद्याय नम:
(28)ऊँ महाकर्मणे नम:
(29)ऊँ तपस्विने नम:
(30)ऊँ भूतभावनाय नम:
(31)ऊँ महारुपाय नम:
(32)ऊँ वृषरुपाय नम:
(33)ऊँ महायशसे नम:
(34)ऊँ महात्मने नम:
(35)ऊँ सर्वभूतात्मने नम:
(36)ऊँ विश्वरुपाय नम:
(37)ऊँ लोकपालाय नम:
(38)ऊँ हयगर्दभये नम:
(39)ऊँ पवित्राय नम:
(40)ऊँ आदिकराय नम:
(41)ऊँ चन्द्राय नम:
(42)ऊँ सूर्याय नम:
(43)ऊँ शनये नम:
(44)ऊँ केतवे नम:
(45)ऊँ ग्रहाय नम:
(46)ऊँ बृहस्पतये नम:
(47)ऊँ अत्रये नम:
(48)ऊँ स्वयंश्रेष्ठाय नम:
(49)ऊँ गन्धधारिणे नम:
(50)ऊँ सर्वशुभकराय नम:
(51)ऊँ गणपतये नम:
(52)ऊँ पशुपतये नम:
(53)ऊँ नीलाय नम:
(54)ऊँ निरवग्रहाय नम:
(55)ऊँ कृष्णवर्णाय नम:
(56)ऊँ महामुखाय नम:
(57)ऊँ महाजटाय नम:
(58)ऊँ सुदर्शनाय नम:
(59)ऊँ महामुनये नम:
(60)ऊँ प्रकाशाय नम:
(61)ऊँ प्रियाय नम:
(62)ऊँ पुष्करस्थपतये नम:
(63)ऊँ यज्ञसमाहिताय नम:
(64)ऊँ भूतवाहनसारथये नम:
(65)ऊँ भस्मभूताय नम:
(66)ऊँ विश्वकर्मपतये नम:
(67)ऊँ उग्राय नम:
(68)ऊँ त्रिशुक्लाय नम:
(69)ऊँ अमरेशाय नम:
(70)ऊँ प्रभावाय नम:
(71)ऊँ चन्द्रवक्त्राय नम:
(72)ऊँ महादेवाय नम:
(73)ऊँ त्रिशकंवे नम:
(74)ऊँ विष्णवे नम:
(75)ऊँ कृष्णपिगंलाय नम:
(76)ऊँ सिंहवाहनाय नम:
(77)ऊँ सर्वभूतवाहित्रे नम:
(78)ऊँ भूतपतये नम:
(79)ऊँ नन्दिकराय नम:
(80)ऊँ नन्दिने नम:
(81)ऊँ वैद्याय नम:
(82)ऊँ अमराय नम:
(83)ऊँ नीरजाय नम:
(84)ऊँ त्रिविक्रमाय नम:
(85)ऊँ सेनापतये नम:
(86)ऊँ चीरवाससे नम:
(87)ऊँ त्रिजटाय नम:
(88)ऊँ नम: शिवाय:
(89)ऊँ रुद्राय नम:
(90)ऊँ नीलकंठाय नम:
(91)ऊँ सोमनाथाय नम:
(92)ऊँ कपर्दिने नम:
(93)ऊँ बृषभध्वजाय नम:
(94)ऊँ सुरेशाय नम:
(95)ऊँ सोमेश्वराय नम:
(96)ऊँ व्यालप्रियायै नम:
(97)ऊँ दिगम्बराय नम:
(98)ऊँ उमाकान्ताय नम:
(99)ऊँ ईशाय नम:
(100)ऊँ जगत्प्रतिष्ठाय नम:
(101)ऊँ अन्धकासुरमर्दिन े नम:
(102)ऊँ त्रिनेत्राय नम:
(103)ऊँ विश्वनाथाय नम:
(104)ऊँ श्मशानवासिने नम:
(105)ऊँ गौरीपतये नम:
(106)ऊँ पशुपतिनाथाय नम:
(107)ऊँ लिंगाय नम:
(108)ऊँ मृत्युञ्जय नम:

No comments:

Total Pageviews

Video

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages

ShareThis